Производство на биологичен тор


 

Ферма за биохумус "БИОТОР РУСЕ" ООД се намира в село Николово, Русенска област. Еко фермата предлага рафинирана биотор (течна и гранулирана) от червен калифорнийски червей.

Фермата разполага със собствена механизация и транспорт до всяка точка на България.

Биохумусът представлява напълно органична жива тор, която се получава при отглеждането на червени калифорнийски червеи и не съдържа вредни вещества, патогенни организми или плевелни семена. Той е богат на полезни микроорганизми, ензими, витамини, аминокиселини и е приложим във всички области на растениевъдството – за наторяване на почвата, подготовка на разсад, преди и по време на сеитба, за рекултивация на земята.

Биохумусът увеличава добива с 30 до 70% в зависимост от културата и ефектът се увеличава правопропорционално на продължителността на ползването му.

Използвайте био тор, ако искате да повишите качеството на продукцията си – по този начин съдържанието на витамини в плодовете и зеленчуците нараства с до 45%, а на нитрати – намалява до 55 пъти.